Объект: Газопровод ГРП-Цементного завода-ГРП-Аглофабрики

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 0 СП (.pdf, 152Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 1 ПЗ 1 (.pdf, 4488Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 1 ПЗ 2 (.pdf, 22546Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 1 ПЗ 3 (.pdf, 4414Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 2 ППО (.pdf, 6194Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 3 ТКР (.pdf, 10414Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 5 ПОС (.pdf, 10972Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 6 ПОД (.pdf, 7728Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 7 ООС (.pdf, 28993Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 8 МПБ (.pdf, 1870Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 2 ТБЭ (.pdf, 306Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 3 ДПБ (.pdf, 133Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 5 ОВОС_ (.pdf, 15925Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 6 ОВ ВБР (.pdf, 5395Кб)

 Техническое задание на ОВОС (.pdf, 4617Кб)

Объект: Газопровод ГРП-Цементного завода-ГРП-Аглофабрики

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 0 СП (.pdf, 152Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 1 ПЗ 1 (.pdf, 4488Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 1 ПЗ 2 (.pdf, 22546Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 1 ПЗ 3 (.pdf, 4414Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 2 ППО (.pdf, 6194Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 3 ТКР (.pdf, 10414Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 5 ПОС (.pdf, 10972Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 6 ПОД (.pdf, 7728Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 7 ООС (.pdf, 28993Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 8 МПБ (.pdf, 1870Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 2 ТБЭ (.pdf, 306Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 3 ДПБ (.pdf, 133Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 5 ОВОС_ (.pdf, 15925Кб)

 СГР-Н-ПК-2 Раздел ПД N 10 Подраздел N 6 ОВ ВБР (.pdf, 5395Кб)

 Техническое задание на ОВОС (.pdf, 4617Кб)